Κύκλος Μαθήματων Χειρουργικής Παθολογίας Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων

27-29 Σεπτεμβρίου 2018
Ξενοδοχείο Xenia Βόλου, Βόλος

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Κρατήσεων Φωτογραφίες On Demand