“1ο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος”

15-16 Ιανουαρίου 2010
Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Κρατήσεων Φωτογραφίες On Demand