6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

8-9 Μαρτίου 2013
Ξενοδοχείο Montana, Καρπενήσι

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Κρατήσεων Φωτογραφίες On Demand