8ο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης της Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

20 - 21 Μαρτίου 2015
Ξενοδοχείο Xenia Volou, Βόλος

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Κρατήσεων Φωτογραφίες On Demand