9ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Εταιρείας Μελέτης Μεταστατικής Νόσου

17-19 Μαρτίου 2016
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα

Οργάνωση:
Εταιρεία Μελέτης Μεταστατικής Νόσου του Ήπατος

Επιστημονικό Πρόγραμμα Φόρμα Κρατήσεων Φωτογραφίες On Demand