Γεννήθηκα στις 11/06/1953 στην Άρτα της Ηπείρου, όπου τελείωσα την στοιχειώδη και μέσηεκπαίδευση. Το 1972 επέτυχα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησα στις 6/2/1979 με την επίδοση "Λίαν Καλώς". Έλαβα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις 15/03/1979. Έλαβα τον τίτλο της ειδικότητας στην Παθολογία στις 13/01/1986, τον τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό "ΑΡΙΣΤΑ" (αριθμ. Διπλώματος Διατριβής 1270), στις 27/06/1989 και τον τίτλο της ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας στις 7/7/1999 (Α.Π: 24802/99) αμέσως μετά την καθιέρωση της ειδικότητας αυτής στην Ελλάδα.

Από 15.3.1979 μέχρι 15.3.1981 υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία σαν Σμηνίας ιατρός στο Νοσοκομείο 251 ΓΝΑ (3 μήνες) και στο Νοσηλευτήριο της αεροπορικής βάσης του Τατoϊου.

Από 27.6.1981 μέχρι 8.9.1982 υπηρέτησα στο Κρατικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σαν υπηρεσία υπαίθρου που μου αναγνωρίσθηκε ως ειδικότητα στην Παθολογία.

Από 6.10.1982 μέχρι 1.1.1984 υπηρέτησα στο ΙΚΑ σαν θεραπευτής ιατρός.

Από 24.12.1983 μέχρι 4.11.1985 υπηρέτησα στοΝοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) (Α’ ΠαθολογικήΚλινική), ως ειδικευόμενος στην Παθολογία.

Από 9.1.1986 μέχρι 9.9.1986 υπηρέτησα στο 1ο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ σαν Επιμελητής.

Από 10/09/1986 μέχρι 9/4/1997 (10 χρόνια και 5 μήνες) που υπηρέτησα στην Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου ως Επιμελητής Β', ήμουν υπεύθυνος για την θεραπεία των ογκολογικών ασθενών της κλινικής καθώς και για την λειτουργία του Ογκολογικού Ιατρείου του Νοσοκομείου μας.

Συμμετείχα επίσης στην εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, καθώς και των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά το διάστημα αυτό αποσπάσθηκα από 1/2/1988 μέχρι 28/02/1989 και από 5/12/1990 μέχρι 5/12/ 1991 (σύνολο 25 μήνες) και εργάσθηκα στην Γ΄ Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Ογκολογικού Νοσοκομείου "Οι Άγιοι Ανάργυροι", ως επιμελητής, όπου υπήρξα υπεύθυνος τμήματος 15 ασθενών και συμμετείχα στην λειτουργία του τμήματος βραχείας νοσηλείας και των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής.

Έλαβα μετεκπαιδευτική άδεια του ΕΣΥ και εργάσθηκα από 1/4/1995 μέχρι 31/3/1996 (12 μήνες) στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου στο ΟγκολογικόΤμήμα του Royal Postgraduate Medical School. Στο διάστημα αυτό εκτός της καθημερινής συμμετοχής μου στο κλινικό και εκπαιδευτικό έργο της Ογκολογικής Κλινικής, ήμουν και συντονιστής σε πρωτόκολλα μεταμόσχευσης με περιφερικά προγονικά κύτταρα του αίματος μετά από υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας.

Εργάσθηκα επίσης και στο Tumor Targeting Laboratory του Imperial Cancer Research Fund σε ερευνητικά πρωτόκολλα με μονοκλωνικά αντισώματα στην θεραπεία του καρκίνου.

Από 9/4/1997 που κατέλαβα την θέση του επιμελητού Α΄ με εξειδίκευση στην Ογκολογία μέχρι το τέλος του 2002 άσκησα καθήκοντα Διευθυντού στο Ογκολογικό Τμήμα του Ιπποκράτειου Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών μετά από ανάθεση από το Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Από το 2003 μέχρι Αύγουστο του 2018 διετέλεσα Συντονιστής Διευθυντής της Ογκολογικής Μονάδας του Ιπποκράτειου Γεν. Νοσοκομείου Αθηνών.